Alliansens sverige titelbild

Välkommen till Jonathan Dahlbergs sida om programmerig

Welcome to Jonathan Dahlbergs site about programmerig

Här kommer jag att lägga ut lite programmeringsprojekt och andra tips

Here I will put some programming project and other tips

Tidsstyrd iteration kombinerat med slumptal

Tanken är att slumpa fram cirklar på en fast position med en slumpad storlek. På rad 6 så börjar vi med att sätta bakgrunden till svart och suddar därmed ut den cirkel som ritades ut förra gången. På rad 7 skapar vi en vairabel som heter d, och slumpar fram ett tal mellan 5 och 400 som lagras i d. Sedan ritar vi på rad 8 ut cirkeln på position 200,200 och diametern d. Detta upprepas nu 60 gånger per sekund.
2017-10-04 09:23:40